Tuesday, September 26, 2023

Tag: Ngô Ngọc Trai

Nghi phạm hình sự cần được quyền im lặng

Ngô Ngọc Trai Ở Việt Nam lâu nay tồn tại một nhận thức coi trọng việc xử lý tội phạm hơn bảo vệ các quyền...

Một số vấn đề đặt ra đối với cải cách nền...

Ngô Ngọc Trai 1. Triển khai thực hiện việc chuyển các trại giam giữ sang cho Bộ tư pháp quản lý, bao gồm các...