Friday, March 1, 2024

Tag: Nga Pham

Xin hãy thận trọng!

Pham Thanh Nga Người Mỹ gốc Việt đầu tiên mất vì bịnh dịch Wuhan Virus, từ lúc phát hiện đến lúc mất chỉ trong...