Saturday, September 30, 2023

Tag: Mỹ ra quy định mới về định cư

Mỹ ra quy định mới về định cư, có thể bác...

VOA Hôm 12/8, chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố một quy định mới có thể từ chối quy chế thường...