Wednesday, November 29, 2023

Tag: Mù Cang Chải

Đài CNBC của Mỹ đánh giá Mù Cang Chải là địa...

Lê Nguyễn Hương Trà Mù Cang Chải nằm ở phía tây tỉnh Yên Bái, dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn, vừa được Đài CNBC của...