Monday, October 2, 2023

Tag: Moustapha Dahleb

Loài Người Rúng Động, Xã Hội Suy Sụp Vì Thứ Xoàng...

Nguyễn Lan Anh <3 Một thứ xoàng xĩnh nhỏ nhoi, kích thước siêu nhỏ, tên là corona virus đang xáo trộn hành tinh. Một thứ gì...