Monday, October 2, 2023

Tag: Một xã hội chỉ biết có tiền là một xã hội bần cùng !

Tỷ phú Jimmy Lai : Một xã hội chỉ biết có...

Chuyện hay từ Fb Nguyen Thanh: Câu truyện về Tỷ phú Hong Kong Jimmy Lai, một vị tỷ phú đáng kính, thật sự rất đáng...