Tuesday, October 3, 2023

Tag: Mỏ Cá Voi Xanh

‘ExxonMobile rút khỏi Cá Voi Xanh’: Tin thật hay tin giả?

VNTB- Thường Sơn (VNTB) - Ngày 9/9/2019, ‘ExxonMobile rút khỏi Cá Voi Xanh’ - một tin tức bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội đã...