Saturday, September 30, 2023

Tag: Mình ơi !

Ngôn Ngữ VC thâm nhập Cộng Đồng Tỵ Nạn CS!

* HUY PHƯƠNG “Mình ơi!” “Mình ơi!” là một mục thường xuyên trên tờ bán nguyệt san Phổ Thông xuất bản năm 1958 tại Saigon do nhà...