Tuesday, September 26, 2023

Tag: Mary L. Trump

Quyển sách của Mary Trump cáo buộc rằng “Gian trá là...

The Interpreter Cháu gái của Tổng thống, Mary L. Trump là người đầu tiên trong gia đình công khai phát hành quyển hồi ký vạch...