Tuesday, October 3, 2023

Tag: Lý Ngọc Hà

Lý Ngọc Hà, người mở đường thầm lặng

Phạm Thanh Nghiên 8-8-2019 Tự bẻ gãy răng để khỏi phải lên truyền hình đọc “Bản nhận tội” do công an soạn sẵn. Ra toà nhận...