Monday, October 2, 2023

Tag: Luật sư Võ An Đôn

Luật sư Võ An Đôn: “Tôi sẽ khởi kiện Bộ trưởng...

RFA Luật sư Võ An Đôn, người bị Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên xóa tên khỏi danh sách luật sư và mới đây bị...