Thursday, June 8, 2023

Tag: Luật biểu tình

Cần có Luật Biểu tình để bảo đảm quyền cho dân

RFA Truyền thông trong nước ngày 13/3 đưa tin cho biết, trong tờ trình Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới đây,...