Friday, September 29, 2023

Tag: Loc Duong

TRẢ LỜI THƯ THỦ TƯỚNG

Loc Duong Vừa đi làm về, đang ngồi cởi giầy thì vợ chạy tung tẩy từ trong nhà ra, tay giơ cao phong thư : -Anh...