Sunday, September 24, 2023

Tag: loa phường

Dân Hà Nội phản đối kế hoạch tái tục loa phường

RFA Chính quyền thành phố Hà Nội vừa đưa ra một kế hoạch đầy tranh cãi liên quan đến...