Tuesday, October 3, 2023

Tag: Lee Yumi & Kwang Ha-yoon

Cuộc chạy trốn của nô lệ tình dục Triều Tiên ở...

Hàng nghìn trẻ em gái và phụ nữ Triều Tiên đã bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ hoặc làm nô lệ trong...