Monday, September 25, 2023

Tag: Lê Hồng Hiệp

Dự án Kênh đào Kra của Thái Lan: Lịch sử, hiện...

NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ The Observer28/10/2019 Nguồn: Ian Storey, “Thailand’s Perennial Kra Canal Project: Pros, Cons and Potential Game Changers”, ISEAS Perspective, 24/09/2019. Biên dịch: Trần Mẫn...