Monday, March 27, 2023

Tag: Lanhee J. Chen

TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI ĐÃ BỊ TRUNG QUỐC THAO...

Nguyen Khanh (NCQT) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) không chỉ “thiên về Trung Quốc” như Tổng thống Trump đã nói hôm thứ Ba....