Saturday, March 25, 2023

Tag: “lãnh tụ tinh thần”

Vụ Đồng Tâm: Cụ Lê Đình Kình và con trai thiệt...

VOA Cụ Lê Đình Kình, “lãnh tụ tinh thần” của người dân Đồng Tâm, và con trai là Lê Đình Chức, đã thiệt mạng trong...