Monday, September 25, 2023

Tag: “LÀM SAO CÁC NGƯỜI DÁM?”

“LÀM SAO CÁC NGƯỜI DÁM?”

Võ Hồng Ly  24.09.2019 “LÀM SAO CÁC NGƯỜI DÁM?”- Toàn văn bài phát biểu của cô bé Greta Thunberg tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu...