Monday, September 25, 2023

Tag: “Không thể ngờ chúng nó ác thế”.

“Không thể ngờ chúng nó ác thế”.

Pham Doan Trang Cho đến giờ phút này, sáu ngày sau vụ thảm sát ở Đồng Tâm, rất, rất nhiều người dân gặp nhau, vẫn...