Tuesday, September 26, 2023

Tag: khoa học công nghệ

“Hãy thức dậy và chạy” đến thế giới số…vào năm 2025

RFA Nhân tài & tiềm lực đến từ đâu? Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tại Diễn đàn Cấp...