Tuesday, April 23, 2024

Tag: Khai Trí

Ông Khai Trí “Sài Gòn, một thời vang bóng”

BÁO TRẺ Trịnh Thanh ThủyDecember 12, 2018 Cách đây 13 năm khi nghe tin ông chủ nhà sách Khai Trí Nguyễn Hùng Trương mất, giới yêu...