Tuesday, March 28, 2023

Tag: Key Opinion Leader

Ảnh hưởng như thế nào của những người… có sức ảnh...

Mạnh Kim Mạng xã hội đã tạo ra nhiều khái niệm mới trong đó “influencer” và “KOL” (Key Opinion Leader) – hai từ thời thượng...