Sunday, April 14, 2024

Tag: Kênh tuyên truyền hải ngoại của Bắc Kinh

Trung Quốc tăng cường mua fan trên Facebook

Nguyễn Hùng Kênh tuyên truyền hải ngoại của Bắc Kinh, China Global TV Network, gọi tắt là CGTN đang đẩy mạnh quảng cáo để tăng...