Thursday, December 7, 2023

Tag: Hiệp định EVFTA

Đảng Xanh yêu cầu Nghị viện Châu Âu hoãn phê chuẩn...

RFA Đảng Xanh, đảng lớn thứ tư trong Nghị viện Châu Âu, hôm 9 tháng 12 gửi thư yêu cầu Chủ tịch Nghị viện xem...

Liên minh châu Âu (EU) hoãn lại việc phê chuẩn Hiệp...

THỜI BÁO Twitter thông báo hôm 22.01.2019 của bà Jude Kirton-Darling, nghị sĩ Quốc hội châu Âu Bà Jude Kirton-Darling, nghị sĩ Quốc hội châu Âu...