Saturday, March 2, 2024

Tag: Haiyang Dizhi-08

NHỚ TƯ CHÍNH THỜI TC-93 & PV-94

Nguyễn Quang Bô Mấy ngày nay Trung Quốc cho tàu”Haiyang Dizhi-08” ngang nhiên thu nổ địa chấn tìm kiếm dầu khí tại khu vực bãi...