Saturday, March 2, 2024

Tag: Hà Huy Tập

Ai đã bảo kê cho Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến?...

Hồng Hà 18-9-2019 Nguyễn Thị Kim Tiến sinh ngày 1/8/1959 tại Hà Nội, nhưng quê của bà ở xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà...