Saturday, April 20, 2024

Tag: Giáo Hoàng Francesco

Tầm nhìn giáo hoàng Francesco và bài học cho Việt Nam

FB Nguyễn Ngọc Chu Đầu Xuân năm 2019, người mang tin vui lớn nhất đến cho nhân loại không phải là tổng thống hay thủ...