Saturday, March 2, 2024

Tag: giẫm đạp quốc kỳ

Người biểu tình Hong Kong giẫm đạp quốc kỳ Trung Quốc

VOA Người biểu tình Hong Kong hôm 22/9 giẫm đạp lên quốc kỳ Trung Quốc, phá hoại một ga tàu điện ngầm và đốt lửa...