Saturday, February 24, 2024

Tag: George W. Bush

Con Đường Tốt Hơn

Sự Thật Lề Đường TÂM THƯ CỦA CỰU TỔNG THỐNG George W. Bush GỞI NGƯỜI DÂN MỸ Dịch giả Ian Bui Nguồn bài: https://vietopian.wordpress.com/2020/06/07/con-duong-tot-hon/ Lời dịch giả: Đây...