Thursday, December 7, 2023

Tag: Formosa hà tĩnh

Formosa Hà Tĩnh đang thua lỗ và vẫn… ô nhiễm trầm...

VNTB Nguyễn Hồng Phúc (VNTB) - Theo con số ghi nhận từ báo cáo tài chính, đến cuối năm 2018, Formosa Hà Tĩnh lỗ lũy kế...