Saturday, March 2, 2024

Tag: Duy Ngô Nhĩ

Hơn hai chục nước kêu gọi Trung Quốc đóng cửa các...

RFI 11-07-2019 18:38 Hai mươi hai quốc gia thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm qua 10/07/2019 kêu gọi Trung Quốc đóng cửa...