Friday, September 22, 2023

Tag: ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC.

ĐƯỜNG SẮT CAO TỐC.

NGUYỄN GIANG NAM . Từ lúc Bộ KHĐT tung ra phương án đường sắt cao tốc chỉ 26 tỉ USD, nhân dân cần lao nhìn...