Tuesday, April 23, 2024

Tag: Dương Ngọc Thái

Việt Nam: Bluezone truy vết Covid-19 và rủi ro cho người...

BBC News Tiếng Việt 7 tháng 8 2020, 17:46 +07 Chính phủ Việt Nam kêu gọi người dân cài Bluezone để giúp phát hiện nguy cơ...

Cảnh báo: lỗ hổng nghiêm trọng trong ứng dụng Bluezone

Dương Ngọc Thái / April 24, 2020 Cập nhật 31/7/2020: bài này được viết từ hồi tháng 4/2020. Sau đó đội ngũ phát triển Bluezone...

Một chuyến đi Harvard

Dương Ngọc Thái 2-1-2020 Vài lời phi lộ Mỗi năm (nhưng có vài năm bị gián đoạn vì… thiếu kinh phí), trường Harvard Kennedy mời một vị...

“Nghị quyết vẫn còn nguyên giá trị”

Dương Ngọc Thái 3-1-2020 Tiếp theo phần 1: Một chuyến đi Harvard Nhắc lại: hồi tháng 12/2019 tôi đến trường Harvard Kennedy để  “giảng dạy” một nhóm...