Monday, March 20, 2023

Tag: Dựng trạm

Dựng trạm, thu phí ô tô vào trung tâm TPHCM để...

Cao Nguyên 2019-07-22 Sở Giao Thông- Vận Tải Thành Phố Hồ Chí Minh lại vừa có đề xuất xây dựng trạm thu phí ô tô vào...