Thursday, April 18, 2024

Tag: Đoàn Thị Khánh

Thông điệp chị Đoàn Thị Khánh gửi nhà cầm quyền CSVN...

Võ Hồng Ly / 21.09.2019 Tôi là Đoàn Thị Khánh, là một công dân Việt Nam. Hiện nay tôi đang sinh sống tại Hàm Tân....