Saturday, March 25, 2023

Tag: Đỗ Hoàng Diệu

Hành trình xuyên qua năm tiểu bang trong mùa đại dịch.

Đỗ Hoàng Diệu Tuần trước, chúng tôi lái xe về thăm ông bà nội. Hành trình khoảng 12 tiếng, xuyên qua năm tiểu bang. Bắt...