Saturday, March 25, 2023

Tag: Đinh La Thăng

PHÉP MÀU BOT

Truong Huy San   PHÉP MÀU BOT   Chỉ nhìn thấy cú điện thoại "Đinh La Thăng chỉ đạo Dương Tuấn Minh (Tổng giám đốc Tổng Công ty...