Thursday, April 18, 2024

Tag: điều tra

Thực sự là Hồ Duy Hải đã kêu oan hay chỉ...

Pháp Luật Thứ Sáu, 9/1/2015 07:08 GMT+7 Kêu oan từ trước khi có cáo trạng? Theo luật sư Nguyễn Văn Đạt (người bào chữa cho Hải trong...