Friday, March 1, 2024

Tag: Đệ ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (PGVNTN)

Hoà thượng Thích Quảng Độ viên tịch, thọ 92 tuổi

RFA Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, Đệ ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (PGVNTN) viên tịch vào lúc...