Saturday, April 20, 2024

Tag: ‘Đề nghị kỷ luật’ ở TPHCM và Đồng Tâm

‘Đề nghị kỷ luật’ ở TPHCM và Đồng Tâm

Quốc Phương BBC News Tiếng Việt Ông Lê Thanh Hải, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM từ năm 2006-2016 đang bị đề nghị kỷ luật...