Saturday, September 23, 2023

Tag: Đại tá Nguyễn Tuấn

Nạn nhân thảm sát Mậu Thân trở thành Tướng Hải quân...

Hòa Ái, RFA 2019-07-05 Thưa quý vị, Đại tá Nguyễn Từ Huấn, thuộc binh chủng Hải quân Trừ bị Hoa Kỳ vào ngày 5/6/19 được Tổng...