Tuesday, March 28, 2023

Tag: Đá Chữ Thập

Trung Quốc tiếp tục ngang nhiên xây dựng phi pháp ở...

Sài Gòn trong tim tôi Trung Quốc mới đây ngang nhiên lập 2 trạm nghiên cứu trên hai đá Chữ Thập và Xu Bi trong...

Tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc quay trở lại Bãi...

BBC Getty ImagesMột tàu thăm dò Hải Dương của Trung Quốc Tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc quay trở lại vùng...