Saturday, March 25, 2023

Tag: Đá Chữ Thập (Fierry Cross)

Tàu Hải Dương Địa Chất 8 của TQ trở lại, Việt...

BBC Trương Nhân Tuấn Gửi tới BBC News Tiếng Việt từ Marseille, Pháp Getty ImagesTàu Hải Dương 8 đã quay lại Bãi Tư Chính hôm 13/8 Sau...