Thursday, March 23, 2023

Tag: Cuộc Thi Hát Nhạc Phật Lớn Nhất Hải Ngoại

Mỗi Tháng Một Nhân Vật – Quán Quân Tâm Ca Đạo...

Anthony Chim, Giám Đốc Đài CVNTV Canada, MC Quốc Tế "Bạn ơi, tôi không ngờ có một người hát nhạc Phật hay quá trời luôn!"...