Thursday, April 18, 2024

Tag: Cố vấn Thương mại Tòa Bạch Ốc

Cố vấn Thương mại Nhà Trắng: Trung Quốc ‘thủ lợi’ từ...

VOA Reuters Cố vấn Thương mại Tòa Bạch Ốc, Peter Navarro, ngày 27/4 cáo buộc Trung Quốc đã gởi các bộ xét nghiệm kém chất lượng...