Sunday, April 21, 2024

Tag: Cô đơn giữa xứ Cờ Hoa – Kỳ 2

Cô đơn giữa xứ Cờ Hoa – Kỳ 2: Nhân viên...

LUẬT KHOA Kiến An 15/07/2019 Tiếp tục từ bài trước, người viết mời bạn đọc tưởng tượng đặt mình vào vị trí một nhân viên tập đoàn...