Tuesday, February 27, 2024

Tag: Chris Christie

Chris Christie ‘khôn ba năm dại mấy phút’

Ngô Nhân Dụng Ông Chris Christie, cựu thống đốc tiểu bang New Jersey từ 2010 đến 2018, mới viết một...