Thursday, February 22, 2024

Tag: China Innovation Investment Limited (CIIL)

Gián điệp Trung Cộng

TIẾNG DÂN Nguyên Đại, lược dịch 26-11-2019 Wang Liqiang. Nguồn: Steven Siewert/ Mark Stehle Theo nhật báo The Sydney Morning Herald, hôm qua 25/11/19, Wang “William” Liqiang, một...