Tuesday, March 21, 2023

Tag: Chị Đoàn Thị Hồng

Thông điệp chị Đoàn Thị Khánh gửi nhà cầm quyền CSVN...

Võ Hồng Ly / 21.09.2019 Tôi là Đoàn Thị Khánh, là một công dân Việt Nam. Hiện nay tôi đang sinh sống tại Hàm Tân....